Leven lang leren

Beleef, ervaar,

deel & leer

Interactieve sessies

Een prikkelende muziektrack, een actuele ontwikkeling, de ervaring van kinderen en jongeren zelf in beeld, discussie over een casus en recente wetenschappelijke kennis. Dat hoort allemaal thuis in een inspirerende ochtend of middag over jeugd in kwetsbare of risicosituaties.

In interactieve sessies, passend bij de vraag uit jouw organisatie, helpen we professionals en beleidsmakers rond jeugd aan toepasbare kennis over diverse onderwerpen. Gebaseerd op actuele ontwikkelingen, praktische kennis en wetenschappelijke inzichten.

De sessies duren 1 tot 6 uur (3 met SKJ-accreditatie) en zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor of betrokken bij jeugd. Denk aan professionals werkzaam bij zorg-, onderwijs-, welzijns- en vrijwillligersinstellingen, gemeenten, GGD, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie. Er zijn geen vooropleidingseisen, de sessies zijn bedoeld als na- of bijscholing.

Tijdens de sessies leer je gedrag herkennen, begrijpen en ontdek je hoe je die kennis toepast in de praktijk. Dit leer je door casusbespreking, achtergrondinformatie en theorie, discussie en bespreken van praktische vraagstukken plenair, in groepjes of tweetallen. De sessies zijn op hbo(+)-niveau en zijn zowel los van elkaar als in een leerlijn te volgen. Zie ‘aanbod’ voor de agenda of mail info@risiscoop.nl voor een op maat gemaakte sessie.

Onder meer bieden we sessies aan over (zie ook ‘aanbod’):

1. Straatcultuur, Merken & Imago - SKJ-punten: 4

2. St(r)aatschuld - SKJ-punten: 5,5

3. Straat op School - SKJ-punten: 5,5

4. Jeugd: onschuldig met schulden

5. Opvoeding & Trauma

6. LVB-plus en delinquentie

1. Straatcultuur, Merken & Imago

 Wat leer je?

 • Hoe jij, net als jongeren onderling, een kledingscan kunt toepassen
 • Herkennen wat sommige jongeren met hun kledingkeuze willen uitdrukken 
 • Waar en hoe de invloed van imago door leeftijdgenoten, sociale media etc. plaatsvindt
 • Wanneer het verstandig is om in gesprek te gaan met jongeren en hoe je dat doet
 • Waarom pubers en adolescenten zich aangetrokken voelen tot een bepaald imago volgens wetenschappelijk inzichten
 • Wat de betekenis is van identiteit
 • Hoe ergens bij willen horen of juist ergens níet bij horen in het brein werkt
 • Of de invloed van foute vriendjes groter is dan die van volwassenen 
 •  4 SKJ-punten

2. St(r)aatschuld

Wat leer je?

 • Welke financiële problemen kunnen optreden en hoe snel dat kan gaan
 • Op welke manier formele en informele schulden impact hebben op jeugd en hoe deze leiden tot ongewenst gedrag en vergaande problemen
 • Hoe delinquentie en schulden samenhangen: is het een het gevolg van het ander? 
 • Welke wetenschappelijke verklaringen samenhangen met schuldproblematiek en welke rol leeftijd speelt
 • Welke praktijksituaties je als professional kunt tegenkomen
 • Hoe je het inzicht over budget en schulden bij jongeren bevordert zodat ze hun financiële huishouding op orde houden of krijgen
 • Waarom individuele en omgevingskenmerken ene rol spelen in het ontstaan en voortduren van schulden 
 • 5,5 SKJ-punten

3. Straat op School

Wat leer je?

 • Hoe straatcultuur invloed heeft op de cultuur op school en … andersom! 
 • Waarom bepaalde jongeren zich aangetrokken voelen tot de cultuur van ‘de straat’ 
 • Wanneer deze invloed problematisch wordt of is voor de schoolcarrière en ontwikkeling van kinderen en jongeren  
 • Waarom het lastig is voor jongeren als normen en waarden en voorwaarden voor identiteitsvorming botsen 
 • Welke problemen kunnen optreden (schoolverzuim, gezagsproblemen, grensoverschrijdend gedrag etc.)
 • Hoe je signaleert dat de cultuurdiscrepantie ondermijnend is voor een kind of jongere
 • Wat werkt om verandering te bewerkstelligen in houding, gedrag en opvattingen
 • 5,5 SKJ-punten

4. Jeugd: (on)schuldig & schulden

Wat leer je? In 1,5 uur:

 • Hoe het kan dat jongeren al met torenhoge schulden opgezadeld zitten
 • Wat de aantrekkingskracht is van dure spullen aanschaffen en in welke valkuilen jongeren kunnen stappen
 • Welke vaardigheden kwetsbare jongeren ongemerkt missen, maar ook: welke ze kunnen inzetten voor een positieve leefwijze
 • Hoe financiële problemen kunnen ontstaan ten gevolge van financiële achterstanden aan organisaties, maar ook aan verplichtingen die een jongere op de straat heeft
 • In welke emotionele problemen jongens en meisjes tussen de 12 en 25 jaar raken ten gevolge van schuldenproblematiek
 • Waaraan schuldhulpverlening aandacht kan besteden en wat jij kunt doen

 

5. Opvoeding & Trauma

Wat leer je? 

 • Wat de directe en indirecte invloed is van opvoeding
 • Welke soorten opvoeding bestaan en de gevolgen ervan
 • Hoe kinderen zelf hun opvoeding beïnvloeden
 • Is agressief en asociaal gedrag: Jong geleerd, oud gedaan?
 • Hoe negatieve ervaringen in de jeugd verband hebben met geweld, overlast en asociaal gedrag
 • Welke steun je kunt bieden zonder veel extra’s te hoeven doen
 • Hoe traumatische gebeurtenissen de hersenen kunnen veranderen
 • Hoe je laveert tussen grenzen stellen, straffen, ondersteunen en behandelen

6. LVB-plus & delinquentie

Wat leer je?

 • Of jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) eerder tegen de lamp lopen als ze een delict plegen
 • Dat jeugd met een LVB niet altijd ‘per ongeluk’, uit ‘dommigheid’ of onder groepsdruk strafbaar gedrag laten zien
 • Waarom jeugd met een LVB geneigd kan zijn méér baldadig gedrag te laten zien dan normaal begaafde tieners
 • Wat het lastig maakt om jeugd met LVB bij te sturen en wat wel werkt
 • Hoe jongeren met een LVB zelf over een beperking en hun gedrag denken 
 • Op welke manier professionals kunnen werken aan ander gedrag van jongeren met een LVB-plus 

Hier vind je ons

Onze
contactgegevens

Merel van Dorp & Aziz Akhath

info@risiscoop.nl

Merel van Dorp  |  06-27445313

Aziz Akhath  |  06-26110494